IRWIR PAN

Godziny pracy

Biblioteka IRWiR PAN
czynna:

poniedziałek w godz. 9:00-15:00
wtorek - 9:00-15:00
środa - 9:00-15:00
czwartek - 9:00-14:00
piątek - nieczynna

(opublikowano 09/11/2018)

Cytat

Jednym z nieporozumień, jakie dominują nad pojęciem biblioteki, jest pogląd, że idzie się tam po książkę, której tytuł się zna.
/Umberto Eco/

(opublikowano 04/01/2019)

Nowe pozycje

KSIĄŻKI:

Stan zdrowia ludności wiejskiej w Polsce
 
/ Stanisław Szyszka i Marek Solon-Lipiński, współpraca andrzej Wojtyła ; Forum Inicjatyw Rozwojowych.
Warszawa : EFRWP, 2018        ISBN: 9788394105013.  (w opracowaniu)

Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska ; Rządowa Rada Ludnościowa.
Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2018           ISBN: 9788370276904; 9788370276911.

English for agriculture / Barbara Witak, Maria Markowska ; Siedlce University of Natural Sciences and Humanities.
Siedlce : Scientific Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2018.
Wydanie: Edition II.                            ISBN: 9788370518820.

Sto lat mojego gospodarstwa : pamiętniki mieszkańców wsi / opracowanie Sylwia Michalska, Maria Halamska, Marek Kłodziński.
Poznań : Warszawa : Polskie Wydawnictwo Rolnicze ; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydanie pierwsze.                             ISBN: 9788361078876; 9788373839922.

SERIE:

Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce : uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalizacji niechcianych inwestycji / Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek.
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, 2016                                             ISBN: 9788361590859.
(Serie: Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk: nr 255)

A comprehensive analysis of current state and development perspectives of Russian grain sector : production efficiency and climate change impact / by Maria Belyaeva.
Halle (Saale) : IAMO, 2018                                 ISBN: 9783959920582.
Monografia. Doctoral dissertation. Martin Luther University Halle-Wittenberg, 2017.
(Seria: Studies on the Agricultural and Food Sector in Transition Economies: 91)  ISSN 1436-221X

The brink of poverty : efficiency and effectiveness of targeted social assistance for poverty reduction in rural China / by Lena Kuhn.
Halle (Saale) : IAMO, 2018                                  ISBN: 9783959920605
Dissertation. Martin Luther University Halle-Wittenberg, 2017.
(Seria: Studies on the Agricultural and Food Sector in Transition Economies: 91)  ISSN 1436-221X

Gentryfikacja osadnictwa : charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień / Jerzy Grzeszczak.
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2010. ISBN: 9788361590521.
(Seria: Monografie - Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego: 11)  ISSN 1643-2312

CZASOPISMA:

Geographia Polonica / Institute of Geography Polish Academy of Sciences.
Warszawa : Polish Scientific Publ., 1964-.               ISSN: 0016-7282   Kwartalnik
Częściowo zastąpiony: Papers on Global Change IGBP

Vol. 90, iss. 1, 2, 3, 4 [2017]
Vol. 91, iss.
1, 2, 3 [2018]

Intercathedra / Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań). Katedra Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa.
Poznań : Department of Economic and Wood Industry Management. Poznań University of Life Sciences, 1998-.
ISSN: 1640-3622    Kwartalnik

Nr 1 (34) [2018]
Nr 2 (35) [2018]
Nr 3 (36) [2018]

Journal of Agribusiness and Rural Development
: kwartalnik poświęcony problemom agrobiznesu i obszarów wiejskich / Uniwersytet Przyrodniczy (Poznań)
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008 -.     ISSN: 1899-5241   Kwartalnik
Publikowany zamiast: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia

Nr 3 (49) [2018]

Studia Socjologiczne
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii I Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii (Warszawa) | Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Socjologicznych | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozofii i Socjologii.
Wrocław : PAN, 1961-.             ISSN: 0039-3371    Kwartalnik

Nr 4 (231) [2018]

Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia
/ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Warszawa : KRUS, 1999-.                ISSN: 1507-4757     Kwartalnik  

Nr 64 [2017]

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego : biuletyn Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie /
Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział (Poznań) | Centrum Doradztwa Rolniczego. Oddział (Poznań) | Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
Poznań : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 1994-.                ISSN: 1232-3578     Kwartalnik

Nr 3'18 (93) [2018]

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie
/ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce)
Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2010-. ISSN: 2082-5501.  Kwartalnik

Nr 116 (43) [2018]

Nr 117 (44) [2018]    
Nr 118 (45) [2018]

(opublikowano 04/01/2019)Wyszukaj w Katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT

Działa dzięki Koha