IRWIR PAN

Godziny pracy

Biblioteka IRWiR PAN
czynna:

poniedziałek w godz. 9:00-15:00
wtorek - 9:00-15:00
środa - 9:00-15:00
czwartek - 9:00-14:00
piątek - nieczynna

(opublikowano 09/11/2018)

Cytat

Książka i możność czytania - to jeden z największych cudów cywilizacji.

/Maria Dąbrowska/

 

(opublikowano 01/02/2019)

Nowe pozycje w styczniu 2019

KSIĄŻKI:

Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany / pod red. Andrzeja Wernera i Tomasza Żukowskiego.
Warszawa : Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo, 2013.                          ISBN: 9788361552710
(Seria : Materiały Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej IBL PAN).

Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku '89 / pod red. Andrzeja Wernera i Tomasza Żukowskiego.  Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2013.
ISBN:  9788361757382
(Seria : Materiały Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej IBL PAN).

Między sztuką a codziennością : w stronę nowej syntezy. (1) / pod red. Maryli Hopfinger, Zygmunta Ziątka i Tomasza Żukowskiego.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016.                              ISBN: 9788364703799
(Seria : Materiały Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej IBL PAN).

Debaty po roku 1989 : literatura w procesach komunikacji : w stronę nowej syntezy. (2) / pod red. Maryli Hopfinger, Zygmunta Ziątka i Tomasza Żukowskiego.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017.                             ISBN: 9788365832313
(Seria : Materiały Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej IBL PAN).

Literatura bez fikcji : między sztuką a codziennością : w stronę nowej syntezy. (3) / pod red. Maryli Hopfinger, Zygmunta Ziątka i Tomasza Żukowskiego ; autorzy: Katarzyna Buszkowska, Maryla Hopfinger, Anna Jakubas, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Anna Sobolewska, Jerzy Zygmunt Szeja, Zygmunt Ziątek.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2018.                             ISBN: 9788365832863
(Seria : Materiały Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej IBL PAN).

Wojna pokoleń / pod red. Piotra Nowaka ; [aut.] Agata Bielik-Robson [et al.].
Warszawa : Prószyński i S-ka, [2006].                                                                     ISBN: 8374694262

Rola dziejowa Macieja Rataja / pod red. nauk. Mirosławy Bednarzak-Libery i Janusza Gmitruka ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2018.                                ISBN: 9788379011452
(Seria : Ludowa Biblioteka Niepodległości).

U progu otwartego świata : poczucie polskości i nastawienia Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988-1998 / Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński.
Kraków : Nomos, 2001.                                                                                           ISBN: 8388508245

Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie / Włodzimierz Anioł ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : ISP PAN, 1992.                                                                                    ISBN: 8385479244

Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej / red. nauk Krzysztof Piątek ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. (Materiały z konferencji naukowej, Toruń listopad 1994).
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996.                                                           ISBN: 8323106916

Kulturowe wymiary krajobrazu : antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji : od teorii do empirii / Dorota Angutek.
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013.                                                      ISBN: 9788363400767

Rolnicze organizacje zawodowe we Francji / [oprac.] A.F.I.P. et Christophe Roman ; przedm. Henri Rouille d'Orfeuil ; wstęp François Colson ; [tł. z fr.]. - Wyd. 2.
Warszawa : staraniem Rolniczego Forum Europy Środkowej i Wschodniej, 1992.
(Tyt. oryg.: Agriculture : le système français)

Wyspy szans : jak budować strategie rozwoju lokalnego? / Wojciech Kłosowski, Jacek Warda.
Bielsko-Biała : Warda & Kłosowski Consulting, 2001.
(Seria : Biblioteka Rozwoju Lokalnego).                                                         8391230902

Społeczeństwo i polityka : studia pamiętnikoznawcze / Bronisław Gołębiowski ; wstęp Jan Szczepański ; Pracownia Pamiętnikarstwa Socjopolitycznego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Pamiętnikarstwa Polskiego, Polonijnego i Żydów Polskich w Rudnie.
Warszawa : Rudno : PPSINP UW ; CPPPiŻP, 2001.                                             8387311022

Kobieta współczesna : z badań socjologów, lekarzy, ekonomistów, pedagogów i psychologów : [materiały z seminarium pracy kobiet IFiS PAN] / pod red. Magdaleny Sokołowskiej ; [Instytut Filozofii i Socjologii PAN]. Warszawa : Książka i Wiedza, 1966.
(Seria : Biblioteka Nauki o Pracy).
 
Wykluczeni : wymiar społeczny, materialny i etniczny / red. Maria Jarosz. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008.                                                                                    ISBN: 9788360580141

Emigrować i wracać : migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; [Instytut Spraw Publicznych. Program Migracji i Polityki Wschodniej].
Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2007.                                     9788389817662
(Seria : Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych).
 
Strażacy Ziemi Łukowskiej / autorzy tekstów: Kazimierz Bukowiec, Stanisław Bukowiec, Piotr Bunar, Karol Klima, Jan Truś ; red. Stanisław Bukowiec. - Wydanie 2 uzupełnione.
Bochnia : Agencja Wydawnicza "Palindrom", 2018.                                               9788363048402

Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia / pod red. Pawła Kaczmarczyka i Marka Okólskiego.
Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.    9788392389835
 
Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne / Konrad Pędziwiatr.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, 2014.
(Seria : Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze / Biuro Analiz Sejmowych ; 2014, nr 1 (184)).

Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe : impact of visa abolition / ed. by Marta Jaroszewicz, Magdalena Lesińska.
Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2014.                         9788362936472
(Seria : Raport OSW)
.

Region migracyjny : (wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego) / Krystian Heffner, Robert Rauziński.
Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2003.
(Seria : Studia i Monografie - Politechnika Opolska ; z. 152)

Niepokoje polskie / pod red. Henryka Domańskiego, Antoniny Ostrowskiej i Andrzeja Rycharda. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2004.                                            8373880569

Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębocicach (1947-2017) / Marek Robert Górniak, Piotr Górniak ; Gmina Grębocice.
Grębocice ; Lublin : Leszno : Urząd Gminy w Grębocicach ; Agencja JAGART, 2017.  9788360907207

Elementy nowego ładu / pod red. Henryka Domańskiego i Andrzeja Rycharda.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 1997.                                                              8386166878

Demokracja polska : 1989-2003 / Jerzy J. Wiatr [et al.].
Warszawa : "Scholar", 2003.                                                                                   8373830650

Sondaż Polski : przygarść rozpraw o badaniach ankietowych / Antoni Sułek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.
Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2001.                                                                       8387632716

Pomiędzy filozofią a socjologią : społeczna ontologia Alfreda Schütza / Jacek Sójka.
Warszawa : Fundacja dla Instytutu Kultury, 1991.                                                     8385323171

CZASOPISMA:

Zeszyty Wiejskie : pismo naukowe Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ.
Łódź : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Printer", 1998-.                                         1506-6541

Z. 2 [2000]
Z. 3 [2001]
Z. 4 [2002]
Z. 7 [2003]
Z. 9 [2004]
Z. 10 [2005]
Z. 11 [2006]
Z. 12 [2007] 
Z. 17 [2012]
Z. 18 [2013]
Z. 19 [2014]
Z. 23 [2017]


Wieś i Rolnictwo = Village & Agriculture / Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1973-.                                        0137-1673

Nr 2 (179) [2018]
Nr 3 (180) [2018]

Rynek Rolny : biuletyn : notowania, oceny, tendencje / IERiGŻ.
Warszawa : IERiGŻ, 1990-                                                                             ISSN: 0867-8545

Nr 11 (333) [listopad 2018]
Nr 12 (334) [grudzień 2018]

Nauka / Polska Akademia Nauk.
Warszawa : Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, 1994-.                           ISSN: 1231-8515

Nr 1/2018

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego : biuletyn Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie /
Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział (Poznań) | Centrum Doradztwa Rolniczego. Oddział (Poznań) | Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
Poznań : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 1994-.                          ISSN: 1232-3578    

Nr 4'18 (94) [2018]

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego
: biuletyn Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie.
Poznań : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu., 1994-.                                                                   ISSN: 1232-3578

Nr 4 (357) [2018]

Studies in Agricultural Economics.
Budapest : Agrárgazdasági Kutató Intézet.                                                    1418-2106

Vol. 120, no. 3 [2018]

(opublikowano 01/02/2019)Wyszukaj w Katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT

Działa dzięki Koha